April 2020 - Fuji Astuty

Minggu, April 26, 2020

10 (Sepuluh) Wasiat Hasan Al Banna
April 26, 20200 Comments

10 ( Sepuluh) Wasiat Hasan Al Banna, yaitu :

1. Bangunlah segera untuk melaksanakan sholat apabila mendengar adzan walau bagaimana pula keadaanmu.
2. Baca, telaah, dan dengarlah Al Quran, berdzikirlah kepada Allah SWT dan janganlah engkau senang menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada faedahnya.
3. Bersungguh-sungguhlah untuk bisa dan berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.
4. Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang percakapan karena hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan.
5. Jangan banyak tertawa, sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (berdzikir) adalah tenang dan tenteram.
6. Jangan suka bergurau, karena umat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh terus menerus.
7. Jangan mengeraskan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karena hal itu akan mengganggu dan menyakiti.
8. Jauhilah ghibah (menggunjing) atau menyakiti hati orang lain dalam bentuk apa pun dan janganlah berbicara kecuali yang baik.
9. Berkenalanlah saudaramu yang engkau temui walaupun dia tidak meminta. Sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan ta'awun (kerja sama).
10. Pekerjaan Rumah (PR) kita sebenarnya lebih bertumpuk daripada waktu yang tersedia, maka tolonglah saudaramu untuk memanfaatkan waktunya dan apabila kalian mempunyai keperluan maka sederhanakan dan cepatlah diselesaikan.
Reading Time: